Pia Valkonen

Yhteiskunnallisten velvotteiden päivä

ma 24.4.2017

Tänään on tarjolla vammaisneuvostoa ja lukion oppilashuolto- ja yhteistyöryhmää. Iltasella pitäisi lasta käyttää Iisalmessa hankkimassa jotain salaperäistä kosmetiikkaa, joka putosi Makasiinin valikoimista silloin, kun kauppa muuttui Tokmanniksi. Estetiikan klassikoiden ykkösosassa on Montaignen esseitäkin. Tosin ne eivät ehkä kuulu välttämättömäään oheislukemistoon, mutta luen ne silti. Kakkososassa olisi Julia Kristevaakin.

Tämmöinen on tekeillä, keittäkööt tai paistakoot:

KUNTALAISALOITE

 Lapinlahden vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto tekevät yhteistuumin kuntalaisaloitteen siitä, että Lapinlahden kunta hankkisi induktiosilmukkasalkun kunnantalolle. Näin induktiosilmukkasalkkua voitaisiin lainata erilaisiin tilaisuuksiin Lapinlahdella. Induktiosilmukkasalkkua voitaisiin käyttää myös valtuustosalissa pidettävissä tilaisuuksissa.

 Vanhus- ja vammaisneuvosto perustelee aloitettaan vuonna 2014 hyväksytyllä yhdenvertaisuuslailla, jonka 15:ssä pykälässä sanotaan seuraavasti:

15 §

Kohtuulliset mukautukset vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi

Viranomaisen, koulutuksen järjestäjän, työnantajan sekä tavaroiden tai palvelujen tarjoajan on tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa asioida viranomaisissa sekä saada koulutusta, työtä ja yleisesti tarjolla olevia tavaroita ja palveluita samoin kuin suoriutua työtehtävistä ja edetä työuralla.

Mukautusten kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon vammaisen ihmisen tarpeiden lisäksi 1 momentissa tarkoitetun toimijan koko, taloudellinen asema, toiminnan luonne ja laajuus sekä mukautusten arvioidut kustannukset ja mukautuksia varten saatavissa oleva tuki.

Liitteenä materiaalia induktiosilmukasta, ikäkuulosta sekä esimerkki induktiosilmukkasalkusta.

Lapinlahden vammaisneuvoston koulutustilaisuudessa Jussinpihassa ma 24. huhtikuuta 2017

Lapinlahden vanhusneuvoston kokouksessa Jussinpihassa ma 8. toukokuuta 2017

 

[Vanhempi teksti] « [Sisällysluettelo] » [Uudempi teksti] | [Haku] | [Sivun yläosaan]

Webbiriihi