Pia Valkonen

Kunnan budjettikirjan äärestä lakia lukemaan

pe 20.12.2013

Me, jotka emme ole valtuustossa, saimme eilen kunnan budjettikirjan kouraamme tarkastuslautakunnan kokouksessa. Kun vilkaisin kohdan vammaispalvelut, sain paskahalvauksen.

Säästökohteina näyttävät olevan sosiaalihuoltolain (SHL 20 § ja 21 § sekä SHA 9 §) mukaiset kuljetuspalvelut. Netin mukaan ne on tarkoitettu ikäihmisille, jotka eivät pysty käyttämään julkisia kulkuvälineitä, mutta jotka eivät ole vammaispalvelulain tarkoittamalla tavalla vaikeavammaisia.

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut ovat lakisääteisiä.

Vammaispalvelulaista löysin tällaisen kohdan:

"Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen, päivätoimintaa, henkilökohtaista apua sekä palveluasuminen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista." http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870759

Jos esimerkiksi minulta otetaan nyt omaishoidon tuki pois, joudun lähtemään raksalle. Siitä on täällä kotona jo keskusteltu. Firma elää niin sinkeällä, ettei meillä ole varaa konttorihenkilöön. Toimittajan työtä pääni ei yksinkertaisesti kestä. Omasta ammatistani saan joko aivo- tai sydäninfarktin.

Raksalla työt alkavat kello 7 ja heti ensi vuoden alusta meillä on työmaa ainakin Nilsiässä  - sekä ehkä Pielavedellä ja Tuusjärvellä. Lähtö töihin on kello 6 - joskus jopa aikaisemmin. Marian koulupali tulee hakemaan kello 7.15. Jos jään vaille omaishoidon tukea, Marialle on järjestettävä sekä aamu- että iltapäivähoito.

Maatalouslomittajan työ minua kiinnostaisi kovin, mutta se ei ole perheellisen työtä.

Lisäksi en löytänyt budjettikirjasta mistään kohtaa vammaisneuvostoa. Pitää vielä etsiä sitä, sillä sosiaalijohtaja Virpi Nevalainen lupasi budjetoida kokoustemme kahvikulut. Lapinlahden kunta säästää muun muassa vammaisneuvoston kokouskutsujen postituksessa. Kunnan säästöjen vuoksi kokouskutsuja ei lähetetä kirjallisena heille, joilla on sähköpostiosoite. Säästö on noin 20 euroa vuosi.

Se, että kutsuja ei lähetetä kaikille enää kirjallisesti, tuntuu lähinnä vittuilulta. Esimerkiksi edellisen kokouksemme kutsua ei saanut muuan sähköpostitonkaan vammaisneuvoston jäsen.

Kiuruveden vammaisneuvoston vuosibudjetti on 5 000 euroa. Raha ei meille tosin ole lainkaan tärkeä. Kokoustaisimme vaikka ilman kokouskahveja, mutta kyllähän se jotain kertoo, että vanhusneuvoston vanhustyönjohtaja on maininnut heti ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman kärjessä. Enkä minä löytänyt vammaisneuvostoa budjettikirjasta ensi lukemalla mistään kohtaa.

Pitää varmasti lukea vielä tarkemmin. Vanhustyönjohtaja Lapinlahden kunnassa näyttää tosiaan arvostavan vanhusneuvostoa: "Vanhusneuvosto otetaan mukaan ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman mukaiseen toimintaan. Vanhusneuvostolle on myös annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta" (Lapinlahden kunnan talousarvio vuodell 2014 s. 35.)

Ehkä Lapinlahden vammaisneuvoston ongelma on se, että emme ole jääneet miedosti odottelemaan, että meidät otetaan mukaan. Olemme kollektiivisesti kirjoittaneet Lapinlahden vammaispoliittista ohjelmaa, joka on jatkuvasti päivitettävä asiakirja. Olemme järjestäneet joka vuosi vammaisasioita käsitteleviä foorumeita, parhaina vuosina parikin.

[Vanhempi teksti] « [Sisällysluettelo] » [Uudempi teksti] | [Haku] | [Sivun yläosaan]

Webbiriihi